เกม เก้าอี้ดนตรี

Title     :     Musical Chairs
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ หรือ ตัวอักษร
Materials     :     บัตรภาพ , เพลง

Procedure :

จัดเก้าอี้เป็นวงกลม โดยให้มีเก้าอี้น้อยกว่าจำนวนผู้เล่น
ครูวางบัตรภาพบนเก้าอี้แต่ละตัว
ขณะที่ครูเปิดเพลง ให้เด็ก ๆ เดินวนไปรอบ ๆ วงกลม
เมื่อเพลงหยุด ให้เด็ก ๆ พยายามหาเก้าอี้นั่งให้ได้
เด็กที่ไม่มีเก้าอี้นั่งให้ออกจากเกมไป
ส่วนเด็ก ๆ ที่มีเก้าอี้นั่ง จะต้องบอกศัพท์ที่อยู่บนเก้าอี้ของตนให้ได้
หากตอบไม่ได้ เด็กคนที่ถูกให้ออกจากเกม จะได้สิทธิ์ตอบคำถาม
ถ้าตอบถูก ก็จะได้นั่งแทนที่คนที่ตอบผิด และก็จะได้เล่นเกมต่อไป
ในการเล่นเกมแต่ละรอบ เก้าอี้จะถูกเอาออกไปรอบละ 1 ตัว
หรือ รอบละหลายตัวก็ได้ หากผู้เล่นมีจำนวนมาก และครูอยากกระชับเวลาในการเล่น
เล่นไปจนกว่าจะเหลือผู้เล่นเพียง 2 คน และเก้าอี้เพียงตัวเดียว
เด็กคนที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวสุดท้าย และสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง จะเป็นผู้ชนะ

Comment  :

เพื่อให้การเล่นเกมนี้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ครูสามารถให้เด็กอธิบายภาพเป็นประโยคแทนการพูดคำศัพท์
หรือการสะกดคำเพียงอย่างเดียว
และยังสามารถใช้บัตรตัวอักษร ให้เด็กพูดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น ๆ
หรือเพียงออกเสียงตัวอักษร ตามความเหมาะสมกับเด็กในแต่ละระดับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร music chair

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s