เกม จับเวลา

Title  :  จับเวลา
Type  : Concentration Game 
Target  :  คำศัพท์
Materials  :  นาฬิกาจับเวลา

Procedure :
 
ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด
ยกตัวอย่างเช่น
กำหนดเวลา 2 นาที
ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์ให้ได้มากที่สุด
เด็กคนที่เขียนได้ถูกต้องมากที่สุด จะเป็นผู้ชนะ

Comments  :
 
ครูอาจแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ หรือ แข่งขันเป็นรายบุคคลก็ได้
ครูสามารถกำหนดเวลาให้เป็นระยะเวลาเท่าใดก็ได้ ตามความเหมาะสม
หมวดคำศัพท์ที่ใช้ จะเป็นคำศัพท์ที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนั้นหรือไม่ ก็ได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เกม จับเวลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s