เกม Fast / Slow motion

Title  :  Fast / Slow motion
Type  : Game 
Target  :  คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials  :  บัตรภาพ

Procedure : 

ครูนำภาพให้เด็ก ๆ ดูทีละภาพ โดยให้ดูอย่างรวดเร็ว หรือ อย่างช้า ๆ
เด็ก ๆ จะต้องพยายามตอบให้ได้ว่า ภาพนั้น คือ ภาพอะไร
โดยตอบเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เด็กคนที่ตอบได้จะได้คะแนนไป คนที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Comments  : 

ครูสามารถให้เด็ก ๆ เล่นเป็นกลุ่มได้ โดยกลุ่มที่ตอบได้ก่อนจะได้คะแนน
และกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s