เกม Stop the Bus

Title     :     Stop the Bus
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     กระดาษกับปากกา / ดินสอ

Procedure :

เด็ก ๆ ทุกคนจะต้องมีกระดาษ กับ ปากกา หรือ ดินสอ
ครูเขียนตัวอักษรหนึ่งตัวบนกระดาน
จากนั้นตะโกนดัง ๆ ว่า “Start the bus!”
เด็ก ๆ จะต้องเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่ครูเขียนบนกระดาษให้ได้มากที่สุด
เมื่อมีเด็กคนใดคนหนึ่งตะโกนว่า “Stop the bus!” เด็กทุกคนจะต้องหยุดเขียน
ทุก ๆ คำศัพท์ที่เขียนถูกต้องจะได้ 1 คะแนน
เด็กที่เขียนได้มากที่สุดจะได้คะแนนพิเศษอีก 2 คะแนน
ซึ่งอาจจะเป็นเด็กที่ตะโกนว่า “Stop the bus.” หรือไม่ก็ได้
เล่นไปเรื่อย ๆ เมื่อหยุดเล่น เด็กที่ได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Comments  :

เด็กที่ตะโกนว่า “Stop the bus.” จะเป็นใครก็ได้

ดาวน์โหลด เกม Stop the Bus.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s