เกม Give Me

Title     :     Give Me
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง
Materials     :     บัตรคำ

Procedure :

ครูซ่อนบัตรคำไว้ในที่ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
ครูกำหนดเวลาให้เด็ก ๆ สำหรับการค้นหาบัตรคำต่าง ๆ ที่ครูซ่อนไว้
เมื่อครบตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้  เรียกเด็ก ๆ มารวมกัน
จากนั้นครูพูดว่า “Give me a Pig”
เด็กที่มีบัตรคำ “ Pig ” นำบัตรคำมาส่งครู พร้อมกับพูดว่า “Here you are.”
หากไม่มีเด็กคนใด นำบัตรคำนั้นมาให้ครู  จะเปลี่ยนเป็นคำอื่น
หรือ ให้เวลาเด็ก ๆ ในการค้นหาบัตรคำอีกครั้งก็ได้

Comments  :

เกมนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการค้นหาบัตรคำ

ดาวน์โหลด เกม  Give Me.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s