เกี่ยวกับ Blog

Little  English  With  Kru_Ni

เป็นหนึ่งใน blog ของครูเครือข่าย
โครงการ ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media
[Social Media for Education]

logo_smedu_72
ซึ่งนำเอาเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น
โดยนำเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการสอน
รวมทั้งเผยแพร่สื่อ เครื่องมือและกระบวนการจัดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อ Social Media ให้กับครูที่สนใจได้นำไปใช้กับนักเรียนของตนเองต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s