เกม นกกระจอกเทศ

Title     :     Ostrich Game
Type     :    Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     บัตรคำ และ ไม้หนีบผ้า

Procedure :

ให้เด็ก ๆ เล่นเกมครั้งละ 2 คน
โดยครูใช้ไม้หนีบผ้าหนีบบัตรคำติดกับเสื้อด้านหลังของเด็ก ๆ
เด็ก ๆ จะต้องเอามือไขว้ไว้ด้านหลัง และหันหน้าเข้าหากัน
เมื่อครูตะโกนว่า  “Go!”  เด็กจะต้องป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายเห็นบัตรคำที่ติดอยู่ข้างหลังของตน
ขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามดูบัตรคำของฝ่ายตรงข้ามให้ได้
หากสามารถบอกได้ว่าบัตรคำของฝ่ายตรงข้ามคือคำว่าอะไร จะเป็นผู้ชนะ
โดยผู้ชนะจะได้เล่นต่อ ผู้แพ้จะต้องออกจากเกมและให้เด็กคนอื่นเข้ามาเป็นผู้เล่นแทน

Comments  :

ครูอาจจะเปลี่ยนจากบัตรคำเป็นบัตรภาพก็ได้

ดาวน์โหลด เกม นกกระจอกเทศ.pdf

เกม Jump on it

Title     :     Jump on it
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง
Materials     :     บัตรคำ

Procedure :

ให้เด็ก ๆ ยืนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของห้อง ขณะที่ครูกระจายบัตรคำลงบนพื้นห้อง
จำนั้นครูพูดคำศัพท์คำใดคำหนึ่งขึ้นมา เด็ก ๆ จะต้องแข่งกันหาคำศัพท์คำนั้น
เมื่อพบคำศัพท์นั้นแล้ว ให้กระโดดเหยียบคำศัพท์นั้นไว้
เด็กคนแรกที่พบคำศัพท์ก่อนจะได้คะแนน
ครูอาจจะให้เด็ก ๆ เล่นเป็นกลุ่มก็ได้  โดยแบ่งเด็ก ๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม
เด็ก 2 คนแรกที่พบบัตรคำก่อน จะได้คะแนนสำหรับกลุ่มของตน
เล่นไปเรื่อย ๆ จนกว่าบัตรคำจะหมด เด็ก หรือ กลุ่ม ที่ได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Comments  :

ครูอาจเปลี่ยนจากบัตรคำเป็นบัตรภาพก็ได้

ดาวน์โหลด เกม  Jump on it.pdf

เกม Karuta

Title     :     Karuta
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง
Materials     :     บัตรคำ

Procedure :

ให้เด็ก ๆ นั่งล้อมเป็นวงกลม
ครูวางบัตรคำให้กระจายทั่ววงกลม โดยหงายบัตรคำขึ้น
เมื่อครูพูดคำศัพท์ ให้เด็ก ๆ แข่งกันหยิบบัตรคำ
เล่นไปเรื่อย ๆ จนกว่าบัตรคำจะหมด
เมื่อจบเกม เด็กที่ได้บัตรคำมากที่สุด จะเป็นผู้ชนะ

Comments  :

ครูอาจเปลี่ยนจากบัตรคำเป็นบัตรภาพก็ได้

ดาวน์โหลด เกม Karuta.pdf

เกม Guessing Question Game

Title     :     Guessing Question Game
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง
Materials     :     บัตรคำ

Procedure :
ครูซ่อนบัตรคำไว้ข้างหลัง  แล้วให้เด็ก ๆ พยายามเดาว่าบัตรคำที่ซ่อนอยู่นั้นคือคำว่าอะไร
โดยการถามด้วยประโยคคำถามง่าย ๆ  เช่น “Is it a dog?” , “Is it a book?”
ให้เด็ก ๆ ถามไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถูกต้อง  ครูจะตอบว่า “Yes, it is.”

Comments  :

เกมนี้เหมาะสำหรับการฝึกพูดด้วยประโยคคำถามง่าย ๆ

ดาวน์โหลด เกม  Guessing Question Game.pdf

เกม Give Me

Title     :     Give Me
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง
Materials     :     บัตรคำ

Procedure :

ครูซ่อนบัตรคำไว้ในที่ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
ครูกำหนดเวลาให้เด็ก ๆ สำหรับการค้นหาบัตรคำต่าง ๆ ที่ครูซ่อนไว้
เมื่อครบตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้  เรียกเด็ก ๆ มารวมกัน
จากนั้นครูพูดว่า “Give me a Pig”
เด็กที่มีบัตรคำ “ Pig ” นำบัตรคำมาส่งครู พร้อมกับพูดว่า “Here you are.”
หากไม่มีเด็กคนใด นำบัตรคำนั้นมาให้ครู  จะเปลี่ยนเป็นคำอื่น
หรือ ให้เวลาเด็ก ๆ ในการค้นหาบัตรคำอีกครั้งก็ได้

Comments  :

เกมนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการค้นหาบัตรคำ

ดาวน์โหลด เกม  Give Me.pdf

เกม จำชื่อฉันได้มั้ย?

Title     :     Category Spin
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง
Materials     :     None

Procedure :

ให้เด็ก ๆ นั่งล้อมเป็นวงกลม เด็กคนแรกพูดชื่อตัวเอง เช่น Kate
เด็กคนต่อไปก็จะต้อง พูดชื่อเพื่อนที่อยู่ก่อนหน้า
จากนั้นก็พูดชื่อของตนเอง  เช่น Kate, John
พูดต่อกันไปเรื่อย ๆ จนถึงเด็กคนสุดท้าย
ซึ่งจะต้องพูดและจำชื่อของเพื่อนทุกคนให้ได้

Comments  :

อาจจะเปลี่ยนจากชื่อ เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ เช่น หมวดสัตว์, หมวดผลไม้ เป็นต้น

ดาวน์โหลด เกม จำชื่อฉันได้มั้ย?.pdf

เกม Color in the air

Title     :     Color in the air
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์เกี่ยวกับสี
Materials     :     กระดาษสีต่าง ๆ ขนาด 5×5 นิ้ว

Procedure :

เกมนี้เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่เพิ่งเริ่มเรียนเกี่ยวกับสี
ครูแจกกระดาษสีให้เด็ก ๆ คนละ 2 แผ่น โดยกระดาษสีที่ให้สีจะต้องไม่ซ้ำกัน
เมื่อครูพูดว่า “Blue Color” ให้เด็ก ๆ ที่มีกระดาษสีฟ้า ชูกระดาษขึ้น
เมื่อครูพูดว่า “Green Color” ให้เด็ก ๆ ที่มีกระดาษสีเขียว ชูกระดาษขึ้น
หากเด็กยกผิดสี ให้ออกจากเกม เล่นไปเรื่อย ๆ จนเหลือเด็กเพียงคนเดียว
ซึ่งก็คือ ผู้ชนะ

Comments  :
ครูอาจจะให้เด็ก ๆ ได้เล่นเกมนี้หลาย ๆ รอบ
จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้เร็วขึ้น

ดาวน์โหลด เกม Color in the air.pdf

เกม ทำได้หรือเปล่า?

Title     :     Can you action?
Type     :    Active Game
Target     :     ประโยคสั้น ๆ / คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     None

Procedure :

เกมนี้เหมาะสำหรับการสอนบทสนทนา
“Can you ….. ?”   “Yes, I can.”   “No, I can’t.”
ครูถามเด็กด้วยประโยค  “Can you cross your eyes?”
ถ้าเด็กตอบว่า   “Yes, I can.”    ครูพูดว่า   “Ok, go!”
และถ้าเด็กตอบว่า   “No, I can’t.”
จากนั้นครูพูดว่า  “Ok, can you (wiggle)?”

Comments  :

คำศัพท์เกี่ยวกับท่าทางต่าง ๆ ที่ใช้กับเกมนี้ เช่น
wiggle, dance, run quickly, run slowly, hop, skip,
do a handstand, touch your toes, cross your eyes,
snap your fingers, whistle, sing a song

ดาวน์โหลด เกม Can you action?.pdf

เกม Musical Flashcard

Title     :     Musical Flashcard
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     บัตรคำ / บัตรภาพ และ เครื่องเล่นเพลง

Procedure :

ให้เด็ก ๆ ยืนล้อมเป็นวงกลม ครูวางบัตรคำ / บัตรภาพไว้กลางวง
ขณะที่ครูเปิดเพลง ให้เด็ก ๆ เดินไปเรื่อยๆ  เป็นวงกลม
ครูปิดเพลง จากนั้น ตะโกนคำศัพท์ขึ้นมา 1 คำ
เด็ก ๆ จะต้องแย่งกันเหยียบบัตรคำ / บัตรภาพ ที่ครูบอก
เด็กที่เหยียบคำศัพท์ได้ถูกต้อง จะได้คะแนน
เล่นไปเรื่อย ๆ เด็กที่ได้คะแนนสะสมเยอะที่สุด จะเป็นผู้ชนะ

Comments  :    –

ดาวน์โหลด เกม Musical Flashcard.pdf

เกม ถูก หรือ ผิด

Title     :     Line True or False
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     บัตรคำ / บัตรภาพ

Procedure :

ครูขีดเส้นบนพื้น หรือ ใช้เทปตีเส้น เพื่อแบ่งด้านที่ “ถูก” และ “ผิด”
ให้เด็ก ๆ ยืนอยู่บนเส้นที่ครูทำไว้
ครูหยิบบัตรคำหรือบัตรภาพออกมา แล้วอ่านคำศัพท์นั้น ๆ
หากเด็ก ๆ คิดว่าครูอ่านถูก ก็ให้กระโดดไปอยู่ด้านที่ถูก
หากเด็ก ๆ คิดว่าครูอ่านผิด ก็ให้กระโดดไปอยู่ด้านที่ผิด
เมื่อครูเฉลย เด็ก ๆ ที่ตอบผิด ให้ออกจากเกม
เล่นไปเรื่อย ๆ จนเหลือเด็กเพียงคนเดียว ซึ่งก็คือ ผู้ชนะ

Comments  :    –

ดาวน์โหลด เกม ถูก หรือ ผิด.pdf

เกม Lightning Flashcards

Title     :     Lightning Flashcards
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     บัตรคำ / บัตรภาพ

Procedure :

แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กัน โดยให้เด็ก ๆ ยืนเป็นแถวตอนลึก
ครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียนพร้อมกับบัตรคำ / บัตรภาพ
ให้เด็ก ๆ ส่งตัวแทนของกลุ่มไปพบครูทีละคน
ครูให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มดูบัตรคำ / บัตรภาพ
เมื่อครูพูดว่า “1-2-3 what is it?”  ให้เด็ก ๆ หันหลังกลับไปแล้วตอบ
เด็กที่ตอบได้ถูกต้องก่อน จะเป็นฝ่ายได้คะแนน
เล่นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทุกคน กลุ่มที่ได้คะแนนสะสมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

Comments  :    –

ดาวน์โหลด เกม Lightning Flashcards.pdf

เกม Up and Down

Title     :     Up and Down
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     บัตรคำ

Procedure :

ครูเตรียมบัตรคำจำนวน 2 ชุด โดยครูถือไว้ 1 ชุด และแจกเด็ก ๆ ไป 1 ชุด
ครูแจกบัตรคำให้เด็ก ๆ คนละ 2-5 ใบ แล้วให้เด็ก ๆ นั่งลง
ครูเปิดบัตรคำทีละใบ หากเด็กคนใดมีบัตรคำที่เหมือนกับที่ครูเปิดก็ให้ยืนขึ้น
แล้วอ่านบัตรคำนั้น จากนั้นก็นั่งลง เล่นไปเรื่อย ๆ จนกว่าบัตรคำในมือครูจะหมด

Comments  :

ครูควรให้เด็ก ๆ เล่นอย่างรวดเร็ว จะได้สนุกยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด เกม Up and Down.pdf

เกม Stop the Bus

Title     :     Stop the Bus
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     กระดาษกับปากกา / ดินสอ

Procedure :

เด็ก ๆ ทุกคนจะต้องมีกระดาษ กับ ปากกา หรือ ดินสอ
ครูเขียนตัวอักษรหนึ่งตัวบนกระดาน
จากนั้นตะโกนดัง ๆ ว่า “Start the bus!”
เด็ก ๆ จะต้องเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่ครูเขียนบนกระดาษให้ได้มากที่สุด
เมื่อมีเด็กคนใดคนหนึ่งตะโกนว่า “Stop the bus!” เด็กทุกคนจะต้องหยุดเขียน
ทุก ๆ คำศัพท์ที่เขียนถูกต้องจะได้ 1 คะแนน
เด็กที่เขียนได้มากที่สุดจะได้คะแนนพิเศษอีก 2 คะแนน
ซึ่งอาจจะเป็นเด็กที่ตะโกนว่า “Stop the bus.” หรือไม่ก็ได้
เล่นไปเรื่อย ๆ เมื่อหยุดเล่น เด็กที่ได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Comments  :

เด็กที่ตะโกนว่า “Stop the bus.” จะเป็นใครก็ได้

ดาวน์โหลด เกม Stop the Bus.pdf

เกม Blindfold Questions

Title     :     Blindfold Questions
Type     :    Active Game
Target     :     คำถามต่าง ๆ
Materials     :     ผ้าสำหรับปิดตา

Procedure :

ให้เด็ก ๆ นั่งล้อมเป็นวงกลม ครูเลือกเด็กขึ้นมา 1 คน
เอาผ้าปิดตาแล้วให้ยืนตรงกลางของวงกลม
ครูจับเด็กที่ถูกผิดตาหมุนประมาณ 2-3 รอบ
จากนั้นให้เด็กชี้ไปที่เพื่อนคนใดคนหนึ่ง แล้วถามคำถาม
เช่น  How old are you? What color do you like?  เป็นต้น
เมื่อเพื่อนตอบ ให้ทายว่าเพื่อนที่ตอบนั้นเป็นใคร
หากทายถูก เด็กคนนั้นก็จะต้องถูกปิดตาแทน
หากทายผิด ก็จะต้องถูกปิดตา แล้วถามคำถามต่อไป จนกว่าจะทายถูก

Comments  :    None

ดาวน์โหลด เกม Blindfold Questions.PDF

เกม บาสเกตบอล

Title     :     บาสเกตบอล
Type     :    Active Game
Target     :     คำถามต่าง ๆ
Materials     :     ลูกบาสเกตบอล และ ตะกร้า

Procedure :

ให้เด็ก ๆ ยืนเรียงเป็นแถว แล้วครูถามคำถามเด็กทีละคนตามลำดับ
ถ้าเด็กตอบถูก ให้เด็กโยนลูกบาสเกตบอลไปที่ตะกร้า
ถ้าโยนลงตะกร้าจะได้ 2 คะแนน ถ้าโยนถูกตะกร้าจะได้ 1 คะแนน
ถ้าโยนไม่ถูกตะกร้าเลย ก็จะไม่ได้คะแนน จากนั้นก็ให้เด็กไปต่อท้ายแถว เพื่อเล่นในรอบต่อไป
ให้เด็ก ๆ เล่นไปเรื่อย ๆ เด็กที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Comments  :

ถ้าไม่มีลูกบาสเกตบอล จะใช้ลูกบอล หรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันแทนก็ได้
ครูอาจจะให้เด็ก ๆ เล่นเป็นกลุ่ม แล้วเอาคะแนนของสมาชิกในกลุ่มมารวมกันก็ได้
กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด ก็จะเป็นฝ่ายชนะ

ดาวน์โหลด เกม บาสเกตบอล.PDF

เกม แบดมินตัน

Title     :     แบดมินตัน
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     เชือก / เก้าอี้ 2 ตัว / ไม้ตียุง 2 อัน / ลูกโป่ง / บัตรภาพ / บัตรคำ

Procedure :

ผูกเชือกติดกับเก้าอี้ 2 ตัว สมมุติให้เป็นสนามแบดมินตัน
ครูเลือก หรือ ขออาสาสมัครเด็ก ๆ 2 คน จากนั้นครูแจกไม้ตียุงให้เด็ก ๆ คนละอัน
โดยสมมุติให้ไม้ตียุงเป็นไม้แบดมินตัน และลูกโป่งเป็นลูกแบดมินตัน
ทุก ๆ ครั้งที่มีฝ่ายได้แต้ม ให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกบัตรภาพ/บัตรคำ
ซึ่งครูจะเป็นผู้แสดงบัตรนั้นให้ดู ฝ่ายที่ได้แต้มจะต้องเป็นผู้ตอบ/อ่าน บัตรนั้น ๆ
หากตอบถูก ก็จะได้คะแนน และจะได้เล่นต่อ หากตอบผิด ฝ่ายตรงข้ามจะมีสิทธิ์ตอบ
ฝ่ายที่ได้คะแนนจะได้เล่นต่อ ส่วนฝ่ายที่ไม่ได้คะแนนจะต้องออกจากเกม
จากนั้นครูเลือกเด็กคนใหม่เข้ามาเล่นต่อ เล่นไปเรื่อย ๆ คนที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Comments  :

อาจจะให้เด็ก ๆ เล่นเป็นทีมก็ได้

ดาวน์โหลด เกม แบดมินตัน.PDF

เกม ลิงแย่งเก้าอี้

Title     :     ลิงแย่งเก้าอี้
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง
Materials     :     บัตรภาพ / บัตรคำ

Procedure :

ให้เด็ก ๆ นั่งล้อมเป็นวงกลมบนเก้าอี้  โดยให้เด็กหนึ่งคนยืนอยู่ในวงกลม
เด็ก ๆ แต่ละคนจะมีบัตรภาพ / บัตรคำ เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ อยู่ในมือ
เด็กที่ยืนอยู่ในวงกลม จะต้องเป็น “ลิง”  ซึ่งจะต้องแย่งเก้าอี้จากเพื่อนคนอื่น ๆ
โดยเด็ก ๆ ที่ในอยู่จะถามคำถามว่า “Where are you going?”
“ลิง” ก็จะตอบว่า “I am going to the   [Zoo] next to the  [bekery] ?”
“ลิง” สามารถเลือกสถานที่ที่ตนเองต้องการได้ตามใจชอบ
เด็ก ๆ สองคนที่ถือคำศัพท์ซึ่ง “ลิง” ได้เลือก (Zoo และ bakery) จะต้องยืนขึ้น
และพยายามไปนั่งเก้าอี้ของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งผู้ที่เป็น “ลิง” ก็จะต้องแย่งเก้าอี้ด้วยเช่นกัน
ผู้ที่ไม่มีเก้าอี้นั่ง จะต้องกลายเป็นลิงต่อไป

Comments  :

อาจจะเปลี่ยนคำถามและชุดคำศัพท์ก็ได้

ดาวน์โหลด เกม  ลิงแย่งเก้าอี้.PDF

เกม Slam

Title     :     Slam
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง
Materials     :     บัตรภาพ / บัตรคำ

Procedure :

ให้เด็ก ๆ นั่งล้อมเป็นวงกลม
ครูวางบัตรภาพหรือบัตรคำไว้ตรงกลางวงกลม
แล้วให้เด็ก ๆ เอามือวางไว้บนศีรษะของตนเอง
ครูพูดคำศัพท์ออกมา จากนั้นให้เด็ก ๆ แข่งกันแตะที่บัตรภาพ หรือ บัตรคำ
เด็กที่แตะบัตรภาพหรือบัตรคำได้ถูกต้องเป็นคนแรกจะได้คะแนนไป
เล่นไปเรื่อย ๆ เด็กที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Comments  :

ไม่เหมาะกับการเล่นกลุ่มใหญ่ๆ เพราะว่าเด็ก ๆ อาจจะเอื้อมไม่ถึง

ดาวน์โหลด เกม  Slam.PDF

เกม Apple Pass

Title     :     Apple Pass
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     แอปเปิ้ล

Procedure :

ให้เด็ก ๆ นั่งล้อมกันเป็นวงกลม
ครูโยนผลแอปเปิ้ลให้กับเด็ก พร้อมกับพูดคำศัพท์ 1 คำ
เด็กที่รับแอปเปิ้ลจากครู จะต้องพูดคำศัพท์ที่ไม่ซ้ำกับที่ครูพูด
แล้วส่งต่อแอปเปิ้ลต่อไปให้เพื่อนคนถัดไป
เมื่อมีเด็กรับแอปเปิ้ลแล้วไม่พูดคำศัพท์ ให้ออกจากเกม
เล่นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเหลือเด็กเพียงคนเดียว ซึ่งก็คือ ผู้ชนะ

Comments  :

ครูอาจจะกำหนดกลุ่มคำศัพท์ที่จะให้เด็ก ๆ พูด เช่น สัตว์ต่าง ๆ หรือ อาหาร เป็นต้น
หากไม่มีผลแอปเปิ้ล ครูอาจจะใช้ผลไม้อื่นแทนก็ได้

ดาวน์โหลด เกม Apple Pass.PDF

เกม Attention

Title     :     Attention
Type     :    Active Game
Target     :     คำสั่งต่าง ๆ
Materials     :     None

Procedure :

ครูออกคำสั่งต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ปฏิบัติตาม
เช่น  Attention, Solute, March in place … stop,
Sit down, Stand up, Walk in a circle, Clap your hands .. stop,
Jumping jacks … stop, Swim in place … stop, etc.
ก่อนอื่น ครูจะต้องทำให้เด็ก ๆ ดูก่อนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร กับคำสั่งต่าง ๆ
เมื่อเด็ก ๆ เข้าใจดีแล้ว ครูก็ออกคำสั่งให้เด็ก ๆ ปฏิบัติตาม
หากมีเด็กคนใดปฏิบัติไม่ตรงคำสั่ง ให้ออกจากเกม
เล่นไปเรื่อย ๆ จนเหลือเด็กเพียงคนเดียว ซึ่งก็คือ ผู้ชนะ

Comments  :    None

ดาวน์โหลด เกม  Attention.PDF

เกม เครื่องบินกระดาษ

Title     :     เครื่องบินกระดาษ
Type     :    Active Game
Target     :     การตอบคำถาม
Materials     :     เครื่องบินกระดาษ

Procedure :

ให้เด็ก ๆ พับเครื่องบินกระดาษ คนละ 1 ลำ
จากนั้นให้เด็ก ๆ ทดลองบินเครื่องบินกระดาษของแต่ละคน
ครูกำหนดเป้าหมายและคะแนนของการบิน
เช่น ประตู 10 คะแนน หน้าต่าง 5 คะแนน ถังขยะ 20 คะแนน เป็นต้น
เริ่มเล่นเกมโดยครูตั้งคำถาม ถ้าเด็ก ๆ ตอบถูก เด็ก ๆ จะได้สิทธิ์ขว้างเครื่องบิน
และพยายามขว้างเครื่องบินเพื่อให้ได้คะแนนที่ต้องการ
เช่น ถ้าอยากได้คะแนน 20 คะแนน เด็ก ๆ ก็จะต้องขว้างเครื่องบินไปให้ถึงถังขยะ
เล่นไปเรื่อย ๆ เด็กคนที่ตอบคำถามและขว้างเครื่องบินได้คะแนนมากที่สุด จะเป็นผู้ชนะ

Comments  :

เกมนี้จะสนุกยิ่งขึ้น ถ้าให้เด็ก ๆ ได้เล่นเป็นกลุ่ม
ครูลองค้นวิธีพับเครื่องบินกระดาษจาก Google โดยใช้คำค้นว่า Paper Plane ดูนะคะ
มีวิธีพับเครื่องบินกระดาษแบบต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ลองทำเยอะแยะเลย

ดาวน์โหลด เกม เครื่องบินกระดาษ.PDF

เกม Balloon Alphabet

Title     :     Balloon Alphabet
Type     :    Active Game
Target     :     ตัวอักษร
Materials     :     ลูกโป่ง

Procedure :

ให้เด็ก ๆ ยืนล้อมเป็นวงกลม
ครูเริ่มโยนลูกโป่ง พร้อมกับเริ่มพูดด้วย ตัวอักษร A
เด็กที่รับลูกบอลจากครู พูดตัวอักษรต่อไป คือ ตัวอักษร B
จากนั้นโยนลูกโป่งให้เพื่อนคนถัดไป ซึ่งจะต้องพูดตัวอักษร C
เด็ก ๆ แต่ละคนที่รับลูกบอลจะต้องพูดอักษรของตนเอง
โดยจะเรียงตามลำดับอักษรไปเรื่อย ๆ  จนถึงตัวอักษร Z
การเล่นเกมนี้อาจจะใช้การส่งต่อไปเรื่อย ๆ หรือจะโยนสลับกันไปก็ได้
เด็กที่รับลูกบอลแล้วพูดตัวอักษรของตัวเองผิด จะต้องออกจากเกม
เล่นไปเรื่อย ๆ จนเหลือเด็กเพียงคนเดียว ซึ่งก็คือ ผู้ชนะ  หรือตามที่ครูจะเห็นสมควร

Comments  :

เพื่อให้ยากขึ้น อาจจะให้พูดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น ๆ ก็ได้
หรือ อาจจะให้เปลี่ยนจากตัวอักษร เป็นหมวดคำศัพท์ เช่น Number, Animals, etc.

ดาวน์โหลด เกม Balloon Alphabet.PDF

เกม Letter Sculptures


Title     :     Letter Sculptures
Type     :    Active Game
Target     :     ตัวอักษรต่าง ๆ
Materials     :     None

Procedure :

แบ่งเด็ก ๆ ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
เด็ก ๆ จะต้องช่วยกันสร้างตัวอักษร โดยใช้ร่างกายของเด็ก ๆ ทุกคนในแต่ละกลุ่ม
ครูจะเป็นคนกำหนดตัวอักษรที่เด็ก ๆ จะต้องช่วยกันสร้าง
เช่น หากครูกำหนดให้เด็ก ๆ สร้างตัวอักษร P
ครูจะพูดว่า  “Make the letter P. Go!”
เด็ก ๆ ก็จะต้องช่วยกันใช้ร่างกายของแต่ละคนสร้างตัวอักษร P ให้ได้
โดยจะใช้วิธีการยืน หรือ นอนลงกับพื้นก็ได้
กลุ่มที่สร้างตัวอักษรได้เร็วที่สุด จะเป็นฝ่ายได้คะแนน
เล่นไปเรื่อย ๆ กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด จะเป็นผู้ชนะ

Comments  :

ครูอาจจะให้คะแนนกลุ่มที่สร้างตัวอักษรได้สวยที่สุด แทนกลุ่มที่ทำได้เร็วที่สุดก็ได้

ดาวน์โหลด เกม Letter Sculptures.PDF

เกม Hot Potato [V.2]


Title     :     Hot Potato [V.2]
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     ลูกบอล หรือ ตุ๊กตา

Procedure :

ครูเขียนตัวอักษรต่าง ๆ บนกระดาน
ให้เด็ก ๆ ยืนล้อมเป็นวงกลม ครูโยนลูกบอลให้เด็กคนใดคนหนึ่ง
เมื่อรับลูกบอลจากครูแล้ว เด็กจะต้องพูดคำศัพท์ซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษรบนกระดาน
จากนั้นโยนลูกบอลคืนไปให้ครู หรือ โยนต่อไปให้เพื่อน ๆ ก็ได้
คนที่รับลูกบอล ก็จะต้องพูดคำศัพท์ แล้วโยนลูกบอลต่อไปเรื่อย ๆ
หากมีคนพูดผิด หรือ โยนลูกบอลต่อไป โดยไม่พูดคำศัพท์ ให้ออกจากเกม
เล่นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเหลือเด็ก ๆ เพียงคนเดียว ซึ่งก็คือผู้ชนะ
หรือเล่นไปเรื่อย ๆ ตามแต่ครูจะเห็นสมควร

Comments  :    None

ดาวน์โหลด เกม Hot Potato [V.2].PDF

เกม Sparkle

Title     :     Sparkle
Type     :    Active Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     None

Procedure :

ให้เด็ก ๆ ยืนเรียงเป็นแถว คนที่อยู่หัวแถว กำหนดคำศัพท์ขึ้นมา 1 คำ
เด็กที่อยู่ถัดไปคนแรก จะต้องสะกดตัวอักษรตัวแรกในคำ ๆ นั้น
เด็กที่อยู่ถัดไปคนที่สอง จะต้องสะกดตัวอักษรตัวที่สอง
เด็กที่อยู่ถัดไปคนที่สาม สะกดตัวอักษรตัวที่สาม
สะกดต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงอักษรตัวสุดท้ายของคำ ๆ นั้น
เด็กคนที่สะกดตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำ
จะต้องหันไปพูดคำว่า “Sparkle” ให้กับเพื่อนคนถัดไป
เด็กที่ถูก “Sparkle” จะต้องออกจากเกม
หากมีเด็กคนใดสะกดตัวอักษรผิด จะต้องออกจากเกม และคนถัดไปก็สะกดต่อไปเรื่อย ๆ
เมื่อมีการ “Sparkle” เด็กคนถัดไปจะต้องกำหนดคำศัพท์ใหม่
เล่นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเหลือเด็กเพียงคนเดียว ซึ่งก็คือ ผู้ชนะ

Comments  :

None

ดาวน์โหลด เกม  Sparkle.PDF

เกม Finding new words

Title     :     Finding new words
Type     :    Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     กระดาษและดินสอ

Procedure :

แบ่งเด็ก ๆ ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
ครูกำหนดคำศัพท์ขึ้นมา 1 คำ เช่น   ELEPHANT
จากนั้นให้เด็ก ๆ ช่วยกันคิดสลับอักษร เพื่อค้นหาคำใหม่จากคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้
เช่น  PAN   HAT  TEEN  ANT  TEN  PEN  เป็นต้น
เด็ก ๆ แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันคิดสลักอักษร เพื่อค้นหาคำศัพท์ใหม่ให้ได้มากที่สุด
กลุ่มที่ค้นหาคำศัพท์ใหม่ได้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ครูกำหนดให้ได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

Comments  :

ครูอาจให้เด็ก ๆ แข่งกันเขียนบนกระดานก็ได้

ดาวน์โหลด เกม  Finding new words.PDF

เกม Telephone

Title     :     Telephone
Type     :    Concentration Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ / รูปแบบประโยค
Materials     :     None

Procedure :

ให้เด็ก ๆ ยืนเรียงเป็นแถว ครูกระซิบคำศัพท์ให้กับเด็กคนแรก
จากนั้นเด็กก็กระซิบคำศัพท์ที่ได้รับจากครู ต่อให้เพื่อนคนถัดไป
กระซิบต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดท้าย
ซึ่งเด็กคนสุดท้ายก็จะต้องบอกคำศัพท์ได้รับมาดัง ๆ
ถ้าเด็ก ๆ สื่อสารกันผิดพลาด ครูก็จะได้คะแนน
หากเด็ก ๆ สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง เด็ก ๆ ก็จะได้คะแนะ
ให้เด็ก ๆ เปลี่ยนตำแหน่งการเล่นไปเรื่อย ๆ ตามความเหมาะสม

Comments  :

เด็ก ๆ อาจจะเขียนคำศัพท์ที่ได้รับมา แทนการบอกแบบดัง ๆ
เพื่อให้ยากขึ้น อาจจะเปลี่ยนจากคำศัพท์เป็นรูปแบบประโยคแทน

ดาวน์โหลด เกม  Telephone.PDF

เกม Duck Duck

Title     :     Duck Duck
Type     :    Active Game
Target     :     บทสนทนา
Materials     :     None

Procedure :

ให้เด็ก ๆ นั่งปิดตาล้อมเป็นวงกลม
ครูเลือกเด็ก ๆ ซึ่งนั่งในตำแหน่งที่ห่างกันมา 2 คน แล้วให้เข้าไปอยู่ในวงกลม
เด็กคนหนึ่งจะเป็นฝ่ายถาม ส่วนเด็กอีกคนจะต้องเป็นฝ่ายตอบคำถาม เช่น
“ What do you like to eat?  I like to eat Ice-cream.”
จากนั้นให้เด็ก ๆ ออกไปนอกวงกลม ตรงตำแหน่งที่ฝ่ายตรงข้ามเคยนั่งอยู่
วิ่งไปรอบวงกลม 1 รอบ แล้วกลับไปนั่งแทนที่ของฝ่ายตรงข้าม
ใครสามารถวิ่งไปนั่งแทนที่ได้ก่อน ถือว่าเป็นผู้ชนะ
และผู้ชนะจะเป็นผู้เลือกเพื่อน ๆ อีก 2 คนมาเล่นแทนตนเอง

Comments  :

ต้องใช้พื้นที่ในการเล่นเกมนี้พอสมควร

ดาวน์โหลด เกม  Duck Duck.PDF

เกม Concentration

Title     :     Concentration
Type     :    Concentration Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ หรือ รูปแบบประโยค
Materials     :     None

Procedure :

กำหนดให้เด็ก ๆ ตอบคำถามเป็นคำศัพท์ / ประโยค
เกมนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ และครูสามารถจำชื่อของสมาชิกในห้องได้เร็วขึ้น
ครูเริ่มต้นด้วยประโยค  “ Who is ….  ?”
เด็กคนแรกเริ่มต้นตอบคำถาม  เช่น “ I am Kate.”
จากนั้นถามต่อไปว่า “ Who is Mike?”
เด็กซึ่งเป็นเจ้าของชื่อ ก็จะตอบว่า “ I am Mike. Who is Minnie?”
ขณะที่พูด ให้เด็ก ๆ ปรบมือเป็นจังหวะไปด้วย
หากเด็กคนไหนพูดไม่เข้ากับจังหวะการปรบมือก็ให้ออกจากเกม

Comments  :

อาจเปลี่ยนจากการปรบมือ เป็นการโยกตัว หรือขยับแขนเป็นจังหวะก็ได้

ดาวน์โหลด เกม  Concentration.PDF

เกม กอลิล่าขี้โมโห

Title     :     กอลิล่าขี้โมโห
Type     :    Action Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     บัตรภาพต่าง ๆ และ บัตรภาพกอลิล่า

Procedure :

ครูแทรกบัตรภาพกอลิล่าเข้าไปในกองของบัตรภาพต่าง ๆ
ครูเปิดบัตรภาพทีละใบ แล้วให้เด็ก ๆ บอกความหมายของบัตรภาพแต่ละใบเป็นภาษาอังกฤษ
ถ้าบัตรภาพที่ครูเปิดเป็นภาพกอลิล่า ให้เด็ก ๆ วิ่งไปซ่อน
จากนั้น กอลิล่าขี้โมโห (ครู) ก็จะพยายามจับตัวเด็ก ๆ ที่กำลังซ่อนตัวอยู่ให้ได้
เด็กที่ถูกกอลิล่าจับได้ ก็จะต้องออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน

Comments  :

การแสดงของเด็กที่ถูกกอลิล่าจับได้ อาจจะเป็นการทำท่าทางต่าง ๆ
หรือเต้นตามจังหวะเพลงที่เด็ก ๆ ช่วยกันร้องก็ได้

ดาวโหลด เกม  กอลิล่าขี้โมโห.PDF

เกม ABC back drawing

Title     :     ABC back drawing
Type     :    Concentration Game
Target     :     ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
Materials     :     None

Procedure :

ให้เด็ก ๆ ยืนเรียงเป็นแถว ครูเขียนตัวอักษรลงบนหลังของเด็กคนแรก
เด็กจะต้องถอดรหัสตัวอักษรที่ครูเขียน แล้วเขียนตัวอักษรนั้นลงบนหลังของเพื่อนคนถัดไป
เขียนต่อกันไปเรื่อย ๆ จนถึงเด็กคนสุดท้าย
และเด็กคนสุดท้ายจะต้องเขียนตัวอักษรที่ได้รับมานั้นบนกระดาน
ถ้าเด็ก ๆ เขียนผิดครูจะเป็นฝ่ายได้คะแนน
ถ้าเด็ก ๆ สามารถเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง เด็ก ๆ จะได้คะแนน

Comments  :

ครูอาจให้เด็ก ๆ ออกเสียงตัวอักษรนั้น ๆ ออกมาดัง ๆ แทนการเขียนบนกระดาน
หรือ ให้เด็ก ๆ พูดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น ๆ ก็ได้

ดาวน์โหลด เกม  ABC back drawing .PDF

เกม Can you remember?

Title     :     Can you remember?
Type     :    Paper Activity
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     กระดาษ และ ดินสอ/ปากกา

Procedure :

เกมนี้ถือเป็นการทดสอบเด็ก ๆ แต่ละคนไปในตัวด้วย
โดยให้เด็ก  ๆ ปิดหนังสือให้หมด
ครูกำหนดหัวข้อชุดคำศัพท์ให้กับเด็ก ๆ เช่น Animals
เด็ก ๆ ก็จะต้องเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ให้ได้มากที่สุด
โดยเขียนจากความจำ ห้ามเปิดหนังสือ
คนที่เขียนได้ถูกต้องมากที่สุด คือ ผู้ชนะ

Comments  :

ครูอาจกำหนดชุดคำศัพท์จากบทเรียนที่กำลังเรียนอยู่
หรือ ให้เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มก็ได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

เกม Pictionary

Title     :     Pictionary
Type     :    Game
Target     :     คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials     :     None

Procedure :

แบ่งเด็ก ๆ  ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกไปหน้าห้องกลุ่มละ 1 คน
ครูบอกคำศัพท์ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
แล้วให้ตัวแทนเหล่านั้น วาดภาพคำศัพท์บนกระดาน
แตละกลุ่มจะต้องแข่งกันทายคำศัพท์นั้น ๆ กลุ่มที่ทายถูกจะได้คะแนน
เปลี่ยนตัวแทนวาดภาพไปเรื่อย ๆ กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

Comments  :

ถ้าเป็นคำศัพท์ที่ง่าย ๆ ครูสามารถกำหนดเวลาในการวาด การทาย
และจำนวนครั้งในการทายได้ หรือให้เด็ก ๆ  ตอบพร้อม ๆ กัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

เกม Fast / Slow motion

Title  :  Fast / Slow motion
Type  : Game 
Target  :  คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials  :  บัตรภาพ

Procedure : 

ครูนำภาพให้เด็ก ๆ ดูทีละภาพ โดยให้ดูอย่างรวดเร็ว หรือ อย่างช้า ๆ
เด็ก ๆ จะต้องพยายามตอบให้ได้ว่า ภาพนั้น คือ ภาพอะไร
โดยตอบเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เด็กคนที่ตอบได้จะได้คะแนนไป คนที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Comments  : 

ครูสามารถให้เด็ก ๆ เล่นเป็นกลุ่มได้ โดยกลุ่มที่ตอบได้ก่อนจะได้คะแนน
และกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

เกม Tag it!

Title  :  Tag it!
Type  : Active Game 
Target  :  คำศัพท์ต่าง ๆ
Materials  :  บัตรภาพ

Procedure : 

แบ่งเด็ก ๆ ออกกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
ครูติดบัตรภาพบนกระดาน
ให้เด็ก ๆ ยืนเรียงเป็นแถวตอนลึก
เด็กที่อยู่หัวแถว จะต้องแข่งกันวิ่งไปแตะภาพคำศัพท์ที่ครูบอก
จากนั้นก็เปลี่ยนให้คนที่อยู่ถัดไปเรื่อย ๆ
กลุ่มที่แตะคำศัพท์ที่ครูบอกได้ถูกต้องมากที่สุด จะเป็นฝ่ายชนะ

Comments  : None

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่ค่ะ