แบบฝึกคัดอักษรไทย ก – ฮ

ตั้งใจจะทำบล็อกนี้ ให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
แต่เมื่อมีคุณครูท่านนึง มาบอกว่า “อยากได้แบบคัดตัวอักษรไทย”  
ก็เลยพยายามทำให้ตามที่ขอ

ลองโหลดไปใช้ดูนะคะ

โดยแบบฝึกนี้ จะเป็นแบบฝึก ก – ฮ ดังภาพข้างล่าง

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดแบบฝึก

แบบคัดลายมือ Aa-Zz

 

คลิกที่แบบฝึกเพื่อดาวน์โหลด

แบบคัดลายมือ  Aa

แบบคัดลายมือ Bb แบบคัดลายมือ Cc
แบบคัดลายมือ  Dd แบบคัดลายมือ  Ee แบบคัดลายมือ  Ff
แบบคัดลายมือ  Gg แบบคัดลายมือ  Hh แบบคัดลายมือ  Ii
แบบคัดลายมือ  Jj แบบคัดลายมือ  Kk แบบคัดลายมือ  Ll
แบบคัดลายมือ  Mm แบบคัดลายมือ  Nn แบบคัดลายมือ  Oo
แบบคัดลายมือ  Pp แบบคัดลายมือ  Qq แบบคัดลายมือ  Rr
แบบคัดลายมือ  Ss แบบคัดลายมือ  Tt แบบคัดลายมือ  Uu
แบบคัดลายมือ  Vv แบบคัดลายมือ  Ww แบบคัดลายมือ  Xx
แบบคัดลายมือ  Yy แบบคัดลายมือ  Zz