แบบฝึกเขียน Tt

ดาวน์โหลด แบบฝึกเขียน t .pdf

 

ดาวน์โหลด แบบฝึกเขียน T .pdf

 

ดาวน์โหลด แบบฝึกเขียน Tt .pdf

Advertisements

แบบฝึกเขียน Ss

ดาวน์โหลด แบบฝึกเขียน s .pdf

 

ดาวน์โหลด แบบฝึกเขียน S .pdf

 

ดาวน์โหลด แบบฝึกเขียน Ss .pdf

แบบฝึกเขียน ABC

เด็ก ๆ หลายคน มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะการเขียนกลับด้าน และการเขียนผิดตำแหน่ง ก็เลยทำแบบฝึกขึ้นมาให้เด็ก ๆ ได้ฝึกเขียน
เมื่อทำขึ้นมาแล้วก็อยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนครู ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจได้นำไปใช้
ซึ่งจะโพสเรื่อย ๆ ตามโหลดกันนะคะ

Download PDF File

 

Download PDF File

 


Download PDF File