แบบฝึกเขียน ABC

เด็ก ๆ หลายคน มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะการเขียนกลับด้าน และการเขียนผิดตำแหน่ง ก็เลยทำแบบฝึกขึ้นมาให้เด็ก ๆ ได้ฝึกเขียน
เมื่อทำขึ้นมาแล้วก็อยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนครู ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจได้นำไปใช้
ซึ่งจะโพสเรื่อย ๆ ตามโหลดกันนะคะ

Download PDF File

 

Download PDF File

 


Download PDF File